Personálne zabezpečenie

Náš tím lektorov

  • Upraviť
 
 

 

Marian Lipták – konateľ / lektor /  koordinátor vzdelávania

Lektorskej činnosti sa venujem už od roku 2009. Ako školiteľ som pôsobil pre spoločnosti ako UNIQA, AXA a.s., BMW, alebo spoločnosť Allianz. Venujem sa vzdelávacím programom v oblasti projektového manažmentu, odborným zručnostiam  úspešného predaja, komunikačným zručnostiam a uplatneniu sa na trhu práce. Zameriavam sa aj na oblasť metód vzdelávacieho procesu vzdelávania dospelých, rozvoja komunikačných schopnosti lektora a lektorského vystúpenia v procese vzdelávania dospelých. Vďaka vidine potreby vzdelávania, či už pre firmy, alebo jednotlivcov, som sa rozhodol založiť našu spoločnosť a zahrnúť všetky kurzy pod jednu strechu.

 

Peter Kollár

Vyštudoval  technickú priemyslovku  v oblasti telekomunikácii, kde pracoval 11 rokov z toho 7 rokov pracoval v riadiacej pozícii. Má bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých ako lektor, mentor, tréner a kouč , čomu sa venuje od roku 2001. Má za sebou desiatky úspešných kurzov v oblasti predaja, komunikácie, vedenia tímov. Účastníkmi kurzov boli nielen predajcovia, ale aj manažéri obchodných tímov a riaditelia pobočiek. Od roku 2013 sa intenzívne venuje vzdelávaniu manažérov. Kurzy sú  zamerané na odhaľovanie potenciálu a jeho rozvoj na  ceste ku dosahovaniu vytýčených cieľov. Okrem tohto sa venuje neustálemu zvyšovaniu odbornej a osobnostnej úrovne zverených osôb cez motivačné, predajné a zručnostné kurzy.

Sylvia Kobulnícka 

Práci lektora sa venujem už 12 rokov. V roku 2006 som sa začala školiť v oblasti časového manažmentu, manažérskych zručností v praxi, motivácie a vedenia ľudí a úspešnej komunikácie. Sama mám bohaté skúsenosti so vzdelávaním prostredníctvom kurzov rôzneho zamerania ako napríklad rétorické školenie, školenie vedúcich pracovníkov, vedúce štruktúry, časový manažment a plánovanie, budovanie a vedenie tímu, psychológia predaja, štruktogram, managment training, team training a iné. K tímu lektorov spoločnosti WayUP Trading som sa pripojila v máji roku 2014 a pôsobím tu až po súčasnosť.

Mgr. Zuzana Adamová 

Po štúdiu na univerzite Komenského v Bratislave na Filozofickej fakulte som absolvovala ďalšie vzdelávanie v oblasti Moderné prezentačné nástroje v edukácii. Pre spoločnosť WayUP Trading som začala ako lektorka pracovať v roku 2013. Venujem sa kurzom v oblasti Projektového manažmentu, predajným zručnostiam, komunikačným zručnostiam a časovému manažmentu. V spoločnosti WayUP Trading pôsobím až do súčasnosti. 

Mgr. Lucia Zánová 

Cudzie jazyky mi boli vždy veľmi blízke, prirodzene ma zaujímali a veľmi lákali. Už pre moje stredoškolské štúdium som si vybrala bilingválne gymnázium v Košiciach, so zameraním na španielsky jazyk. Po strednej škole som chcela v štúdiu jazykov pokračovať a moje ďalšie rozhodnutie smerovala na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Filozofickú fakultu, kde som sa rozhodla pre odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra. Keďže ma tieto cudzie jazyky a ich kultúra natoľko oslovili, chcela som využiť čas v priebehu môjho štúdia a stráviť ho niekde v zahraničí. V roku 2016 som preto odcestovala do španielskeho mesta Oviedo a študovala som tam po dobu 6 mesiacov. Vďaka anglickému a španielskemu jazyku som tu mala možnosť spoznať ľudí z rôznych kútov sveta ako Čile, Mexiko, Argentína, Taiwan, Francúzsko a mnohých ďalších. Na základe mojich znalostí a skúseností som bola oslovená spoločnosťou WayUp Trading na pozíciu lektora anglického a španielskeho jazyka.

Peter Palka

Po ukončení vzdelania MBA na The Open University London som absolvoval viacero vzdelávacích programov ako napríklad The art and science of coaching na Erickson Collage international, tímový koučing v IC koučing centrum Praha, tiež som získal certifikáciu NLP Master Practitioner a Mentoring PCC ACSTH opäť na Erickson Collage International. 11 rokov som pôsobil ako člen vrcholového manažmentu na pozícii HR manažéra v jednej z najväčších slovenských IT spoločností, kde som zároveň pôsobil ako tréner a kouč. V súčasnosti pôsobím ako executive a business kouč, tréner manažérskych kompetencií a HR business partner. Tiež sa zameriavam na tréningy a kurzy, ktoré sú nad rámec koučingu, ako napríklad rozvoj manažérskych obchodných kompetencií, výcvikový tréning tvorby business prezentácií, komunikácia s interným a externým klientom, koučovací prístup vedenia ľudí v praxi, alebo výcvikový tréning zameraný na Work – Life balance.