Projekty

Projekty

Kurzy pre dlhodobo nezamestnaných

V súčasnosti je mnoho ľudí, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie na vykonávanie vysnívaného povolania. Mnohokrát sú títo ľudia v úzadí spoločnosti a tým aj strácajú chuť napredovať a skvalitňovať sa. Teraz je tu možnosť ako to napraviť a napredovať vo svojom živote. Spoločnosť WayUP Trading Slovakia, s.r.o. ponúka pre dlhodobo nezamestnaných vzdelávanie v oblasti komunikačných zručností, prejavovaní sa, osvojení si základných zručností pri hľadaní adekvátneho povolania. Stretnete sa s ľuďmi, kolektívom, ktorí vám ukážu cestu ako ísť vpred a nevzdať sa možnosti na zvýšenie svojich osobnostných zručností.