Vzdelávanie

Vzdelávanie

Máte problém uplatniť sa na trhu práce? Chcete zvýšiť svoje šance na získanie vhodného zamestnania? Premýšľate nad posilnením niektorých svojich zručností? Máte záujem rozvíjať svoj osobnostný potenciál? Potrebujete nadobudnúť nové vedomosti alebo schopnosti? Chcete sa vzdelávať, ale neviete, aké možnosti máte na výber? Ste na správnom mieste.

Čo získate absolvovaním kurzov ponúkaných našou spoločnosťou?

  • absolvovaním kurzu získate odborné zručnosti
  • možnosť po úspešnom absolvovaní kurzu získať pracovnú príležitosť priamo v našej spoločnosti
  • kurzy sú nastavené tak, aby ste sa po ich absolvovaní stali plnohodnotnými zamestnancami, ktorí prinesú firmám efektivitu, prosperitu a napredovanie na trhu
  • garantujeme profesionálny prístup počas celého procesu vzdelávania a získavania nových zručností
  • ak ste uchádzačmi o zamestnanie, máte možnosť absolvovaním kompetenčného kurzu získať príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64€ za absolvovaný deň kurzu

Aké kurzy ponúkame

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s kancelárskym programom Word
 • dozvedia sa, čo je program Word
 • oboznámia sa s jeho pracovným prostredím a obsahom jednotlivých kariet súboru
 • naučia sa pracovať s textom a využívať jeho formátovanie
 • naučia sa vkladať obrázky, tabuľky
 • naučia sa nastaviť jazyk, pravopis, strany, tlač
 • dozvedia sa čo je to hlavička a päta strany
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre pokročilých, ktorí sa chcú zdokonaliť v práci s kancelárskym programom Word
 • získajú zručnosť v tom, ako si nastaviť pracovné prostredie
 • naučia sa formátovať dokument – písmo, odstavce, tabulátory, zarážky, obrysy, tieňovanie,
 • naučia sa efektívne upravovať a nastavovať štýly rozsiahleho dokumentu
 • naučia sa do detailov upravovať, navrhovať tabuľku
 • ako vytvoriť a pracovať s vzorcami
 • naučia sa pracovať so stĺpcami
 • naučia sa ako a kde písať názvy tabuliek a obrázkov
 • naučia sa ako robiť prepojenia
 • naučia sa generovať obsah
 • naučia sa o zabezpečení dokumentu – vytvorenie hesla, obmedzení formátovania
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 15 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú pomôcť s napísaním životopisu, motivačného listu, žiadosti do zamestnania
 • naučia sa správne napísať životopis
 • naučia sa, čo do životopisu patrí/nepatrí
 • naučia sa ako napísať motivačný list
 • naučia sa ako napísať žiadosť do zamestnania

Rozsah kurzu: 4 vyučovacie hodiny
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s kancelárskym programom Excel
 • dozvedia sa, čo je program Excel, k čomu slúži
 • oboznámia sa s jeho prostredím – zošit, hárok, stĺpec, riadky buniek, aktívna bunka
 • naučia sa pracovať s bunkami – kopírovanie, prilepenie, presúvanie buniek
 • naučia sa formátovať písmo, bunky – zarovnanie, orámovanie, zalomenie textu
 • naučia sa pracovať s filtrami a aké sú ich rôzne možnosti
 • naučia sa využívať základné funkcie
 • naučia sa vytvárať grafy a na čo nezabúdať
 • naučia sa nastaviť jazyk, pravopis, tlač
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 15 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre pokročilých, ktorí sa chcú zdokonaliť v práci s kancelárskym programom Excel
 • oboznámia sa s pracovným prostredím a základným nastavením
 • naučia sa používať klávesové skratky v Exceli
 • naučia sa, aké automatické rady a zoznamy existujú
 • naučia sa ako nastaviť dátumy bez víkendov
 • naučia sa ako nastaviť vlastné zoznamy
 • naučia sa robiť automatické rady bez ťahania
 • naučia sa formátovať údaje – písmo, orámovanie, farby, zarovnanie, prilepiť špeciálne
 • naučia sa formátovať bunky – skupina Číslo – pridanie symbolov, nastavenie percent pri číslach, dátumu, buniek ako text, všetky formáty
 • naučia sa nastaviť riadky, stĺpce a hárky
 • oboznámia sa s tým, aký majú filtre význam, načo sa používajú, naučia sa používať zapnutie/vypnutie, rozšírená ponuka filtrovania, filtrovanie podľa farby
 • naučia sa pracovať s komentármi
 • naučia sa podmienené formátovanie
 • naučia sa pracovať s grafmi – vytvorenie, pridanie prvkov grafu, ostatné možnosti
 • naučia sa pracovať s hypertextovými odkazmi
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 15 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v tvorbe a práci kontingenčných tabuliek v kancelárskom programe Excel
 • oboznámia sa s tým, čo sú to kontingenčné tabuľky a na čo slúžia
 • ako sa kontingenčné tabuľky tvoria
 • naučia sa používať funkcie a viaceré položky
 • naučia sa pracovať s funkciou COUNT
 • naučia sa používať výpočty, vzorce, percentuálne pomery
 • naučia sa využívať filtrovanie
 • naučia sa zoskupovať dátumové a časové dáta
 • naučia sa obnovovať a rozširovať zdrojové údaje
 • naučia sa rozširovať zdroje tabuľky pre viaceré kontingenčné tabuľky
 • naučia sa používať viacnásobné filtrovanie
 • naučia sa vymazávať, označovať a presúvať kontingenčné tabuľky
 • naučia sa tvoriť graf
 • naučia sa kopírovať kontingenčné tabuľky
 • dozvedia sa zaujímavé veci, načo dávať pozor a aj to, čo je dobré nezabúdať
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • naučia sa používať vzorce – základné, vzorce so symbolmi, uzavretie bunky pri použití vzorca (F4), ukotvovanie, výpočty s dátumami, údajmi, dátami, výpočet z hárka na hárok, zobrazovanie vzorcov, výpočet DPH viacerými spôsobmi, vzorce cez „prilepiť špeciálne“
 • naučia sa pracovať s funkciami – SUM, AVAREGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, LARGE, SMALL, SUBTOTAL, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR, CEILING
 • naučia sa podstatu vnorených funkcií
 • naučia sa používať logické (podmienkové) funkcie – IF, AND, OR a iné
 • naučia sa používať matematické funkcie s podmienkami – SUMIF, COUNTIF, AVAREGEIF a iné
 • naučia sa používať textové funkcie – TRIM, VALUE, PROPER, UPPER, LOWER a iné
 • naučia sa vytvoriť, nastaviť, zostupovať medzisúčty
 • naučia s rozdeľovať texty/čísla – pevná šírka, rôzna šírka
 • naučia sa využívať dynamické dopĺňanie
 • naučia sa pracovať s duplicitami – nájsť, zobraziť, zistiť, odstrániť
 • naučia sa a oboznámia sa s tým, čo je to overovanie údajov
 • naučia sa pracovať s makrami
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre každého, kto ma chuť a záujem získať nové vedomosti a zručnosti pri vytváraní kvalitných prezentácií v kancelárskom programe PowerPoint
 • naučia sa pracovať so snímkami – pridávanie, aké sú typy snímok a ich rozloženie
 • naučia sa pracovať s textom – formátovanie a jeho možnosti
 • naučia sa pracovať s objektmi – tabuľky, obrázky, fotografie, grafy a iné
 • naučia sa pracovať s animáciami – ako ich využívať, načasovať
 • naučia sa pracovať s predlohami – zobrazenie prezentácie, pravítko, mriežka, poznámky
 • naučia sa pracovať s akciami – prepojenia
 • naučia sa využívať komentáre
 • naučia sa vkladať textové polia, hlavičku, pätu
 • naučia sa časovať snímky
 • naučia sa vkladať rovnice, špecifické symboly, videá
 • naučia sa využívať motívy, grafické šablóny
 • naučia sa robiť prechody medzi snímkami
 • naučia sa ako spustiť prezentáciu, nastaviť a časovať
 • naučia sa ako pridať hovorové slovo do prezentácie
 • naučia sa, čo nie je vhodné dávať do prezentácie a ako má byť napísaná
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre každého, kto sa chce sa chce naučiť pracovať s grafickým editorom GIMP
 • naučia sa upravovať obrázky od jednoduchších po zložité procedúry
 • naučia sa úpravy ako orezávanie, zmenšovanie, zväčšovanie, retušovanie obrázkov a fotografií
 • súčasťou bude práca v programe GIMP

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom kurzu „Projektový management“ je u uchádzačov zvýšiť úroveň jazykových, komunikačných a počítačových kompetencií potrebných pre administráciu, tvorbu a realizáciu projektov. Pripraviť účastníkov kurzu na to, ako generovať nápady a doviesť ich do podoby projektov. Ako viesť stretnutia tímu , motivovať jednotlivých členov. Zoznámiť účastníkov s kompetenciami a nástrojmi, ktoré napomáhajú úspešnému dokončeniu projektu. Účastníci kurzu získajú poznatky o tvorbe, plánovaní a realizácii projektov. Základom tvorby projektu je ovládanie spisovnej formy jazyka, následne spracovanie projektu v prostredí MS Word, MS Excel a MS Powerpoint.

​Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre každého, kto ma chuť a chce získať nové poznatky o tom, čo potrebuje rola projektového manažéra vedieť o projektovo riadení
 • dozvedia sa, aká je to rola a čo je jeho náplňou
 • dozvedia sa, čo musí vedieť v jednotlivých fázach projektu
 • dozvedia sa, aké znalosti a zodpovednosti potrebuje mať úspešný projektový manažér dozvedia sa, ako vybrať vhodného kandidáta na pozíciu projektového manažéra
 • dozvedia sa, ako rozvíjať kompetencie projektového manažéra
 • dozvedia sa, čo je to PMI talentový trojuholník
 • dozvedia sa, aké role projektového manažéra existujú a ich charakteristické vlastnosti
 • naučia sa využívať SMART ciele
 • naučia sa chápať PDCA cyklus
 • dozvedia sa, k čomu sú dobré medzinárodné certifikácie a ako sa v nich vyznať
 • dozvedia sa, pre koho sú vhodné certifikácie
 • súčasťou budú cvičenia, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

 

Obsahové zameranie kurzu:
Ako dosiahnuť status úspešného manažéra? Na túto otázku môžete dostať odpoveď po absolvovaní kurzu Úspešný manažment. Kurz vás prevedie dennými aktivitami manažéra, ktorých systematická realizácia prinesie očakávané výsledky. Získate návod pre nastavenie základných pravidiel fungovania vášho tímu, plánovať jeho dennú výkonnosť cez jeho očakávania a konštruktívne hodnotiť výsledok jeho práce. Navyše získate nástroje na to, ako pomáhať tímu pri rozvoji jeho schopností, znalostí, ktoré sú spoločne s motiváciou základným predpokladom ich úspechu.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Predstavte si, že váš tím svojim prístupom a zodpovednosťou je súčasťou vášho úspechu. Ste obklopený ľuďmi, ktorí bez príkazov a zákazov zameriavajú svoju pozornosť na hľadanie možností, využívajú svoj potenciál a kreativitu k tomu, aby čo najefektívnejšie dosiahli očakávaný výsledok. Fikcia? Nie, možná realita, ktorú môžete docieliť zmenou svojho manažérskeho prístupu. Prostredníctvom tohto kurzu môžete rýchlo a skutočne efektívne zvýšiť výkonnosť a motiváciu svojho tímu a zároveň zvýšiť jeho samostatnosť.

Cieľová skupina:
manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Ako nastaviť svoje manažérske aktivity tak, aby ste dokázali efektívne zvládnuť integráciu nováčika do vášho tímu? Odpoveď na túto otázku môžete dostať na kurze „Efektívna adaptácia“ do tímu. Cieľom tohto kurzu je uvedomiť si dôležitosť dennodenných aktivít smerujúcich k získaniu samostatného a výkonného pracovníka. Zároveň získate praktický a jednoduchý návod, ako nastaviť jednotlivé denné aktivity, prostredníctvom ktorých v priebehu obdobia šiestich mesiacov môžete získať plnohodnotného člena svojho tímu.

Cieľová skupina:
manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom workshopu je aplikácia získaných vedomostí a zručností z centrálnych manažérskych kurzov do praxe. Účastníci workshopu získajú spätnú väzbu na zrealizované aktivity po absolvovanom kurze. Formou koučingu, mentoringu a tréningu získajú priestor pre nastavenie ďalších aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov z akčných plánov absolvovaného kurzu. Kouč / mentor sa po ukončení kurzu priamo zúčastní na aktivitách zamestnancov priamo vo firme.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom tohto školenia je získať a ovládať najnovšie obchodné taktiky. Príkladmi a cvičeniami z praxe si natrénujete techniky komunikácie pre lepšiu efektivitu jednania so zákazníkmi a partnermi s využitím verbálnej a neverbálnej komunikácie. Získate vedomosti a zručnosti z oblasti psychológie predaja, psychológie osobnosti a telefonickej komunikácie so zákazníkmi. Naučíte sa analyzovať potreby potencionálneho zákazníka, postupy pri prekonávaní námietok komunikačných partnerov a techník uzatvárania obchodu. Neoddeliteľnou súčasťou profesionálneho obchodníka je aj starostlivosť a servis o klienta. Tieto vedomosti môžete využiť nielen v pracovnom, ale i v súkromnom živote.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom workshopu je aplikácia získaných vedomostí a zručností z centrálnych manažérskych kurzov do praxe. Účastníci workshopu získajú spätnú väzbu na zrealizované aktivity po absolvovanom kurze. Formou koučingu, mentoringu a tréningu získajú priestor pre nastavenie ďalších aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov z akčných plánov absolvovaného kurzu. Kouč / mentor sa po ukončení kurzu priamo zúčastní na aktivitách zamestnancov priamo vo firme.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Budujete si dlhodobý vzťah s klientom? Vďaka účasti na tomto kurze lepšie porozumiete v čom spočíva význam a realizácia profesionálnej starostlivosti o klienta. Dostanete pár skvelých nápadov ako rozvíjať vlastnú klientskú databázu a vytvárať si dlhodobé vzťahy založené na dôvere klienta. Osvojíte si komunikačné zručnosti potrebné pre efektívne stretnutia. Naučíme vás, ako si segmentovať vlastné portfólio z hľadiska stupňa starostlivosti a ako zrealizovať telefonický rozhovor pri rôznych príležitostiach. Ďalším krokom bude efektívna komunikácia na stretnutí a pomoc klientovi pri riešení rôznych situácií.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Predávate roky a raz sa vám darí a potom to nepochopiteľne nejde? Nastal čas zamerať sa na detaily svojej profesionality. Cieľom kurzu je zamerať sa na malé detaily predaja, ktoré keď spojíme do jedného celku, výsledkom bude úspešný predaj. Uvedomíte si svoje rezervy, tienisté stránky svojej profesionality, čo je východiskom k napredovaniu a zvýšeniu výkonnosti. Začneme budovaním dôvery, cez mapovanie očakávaní klienta a následnou prípravou na stretnutie. Naučíte sa prezentovať riešenie pre klienta na základe jeho očakávaní cez výhody a úžitok. Zameriame sa na dôležitosť kladenia otázok a zasvätíme vás do tajov verbálnej a neverbálnej komunikácie. Stretnutie zavŕšime uzatváracími technikami, ktoré vyústia k vzájomnej dohode a prevedieme vás technikami získavania odporúčaní.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Viesť obchodné rokovanie aj u náročného klienta s pohodou a profesionálnym vystupovaním, je vizitka skutočného majstra. Zvyšovať svoju osobnú štatistiku úspešnosti je náš spoločný cieľ. Ak je vaša ambícia postúpiť na vyšší stupienok kvality, určite si vyberte účasť na tomto kurze. Získate zručnosť pri predaji typologicky rôznym klientom, porozumiete kam typologicky patríte vy a čo vám pomôže pri efektívnej komunikácii s klientom. Osvojíte si techniky efektívnej komunikácie a argumentácie so skupinou. Navyše si osvojíte techniky vyjednávania o podmienkach uzatvorenia zmluvy. Cieľom je dosiahnuť vysokú profesionálnu úroveň komunikácie s klientom.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Účastník workshopu dostane účinný návod ako získať istotu v telefonickej komunikácii s klientom. Zameriame sa na vytvorenie scenára telefonovania, práce s hlasom, techniky zaujatia klienta, s cieľom dohodnúť stretnutie. Porozumiete efektu alternatívnej otázky pri dohodnutí stretnutia a zároveň sa naučíte, ako zvládať kľúčové námietky pri telefonovaní. Súčasťou workshopu je aj práca s vlastnou motiváciou pre aktívne telefonovanie na dennej báze. Zároveň účastník získa návod na pravidelné doplňovanie nových klientov do svojej databázy a osvojí si postupy pre prácu s touto databázou.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom workshopu je naučiť sa čo najefektívnejšie pracovať s novou analýzou potrieb v praxi. Dobre vypracovaná analýza potrieb otvára dvere ku klientovi a pomáha pri budovaní si dlhodobého vzťahu s klientom. Ak sa predajca správne naučí používať analýzu potrieb, zistí klientove potreby, otvorí si dvere k ďalšiemu obchodu, ale aj k odporúčaniam, ktoré vám zabezpečia nových potenciálnych klientov. Okrem analýzy sa naučíte pripraviť zo získaných informácií pre klienta optimálnu a zrozumiteľnú ponuku. Dokonale pripravená ponuka je základom úspešnej prípravy na obchodné rokovanie a dobrou pomôckou pri argumentácii riešenia.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom tohto workshopu je naučiť sa odprezentovať technické parametre produktu klientovi jeho rečou, tak aby sme vzbudili záujem o ponúkané riešenie. Účastník porozumie rozdielu medzi technickým parametrom produktu, výhodami a úžitkom, resp. medzi tým, „čo produkt je“ a tým „čo produkt robí“. Osvojí si predajné argumenty pre portfólio svojich služieb a produktov. Navyše sa účastník tohto workshopu naučí techniku gradácie argumentov pre efektívnu prezentáciu riešenia klientovi. Správne kladené otázky sú cestou do duše klienta a predaj cez otázky patrí k vyšším formám profesionality. Účasťou na workshope porozumiete jednotlivým typom otázok a ich efektu v komunikácii s klientom. Po absolvovaní tohto workshopu bude účastník vedieť odprezentovať profesionálne nastavenú ponuku pre klienta „rečou klienta“ s využitím správne kladených otázok.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom tohto workshopu je vedenie obchodného rozhovoru tak, aby v jeho závere prišlo k uzatvoreniu obchodu. Ako však viesť takúto efektívnu komunikáciu s klientom? Odpoveď na túto otázku a na mnoho ďalších získate na tomto jedinečnom workshope. Okrem uzatváracích techník sa budeme venovať získavaniu odporúčaní od klienta a pozrieme sa aj na to, ako predať viac produktov na jednom stretnutí s ukážkou výhod pre klienta. Naučíte sa techniky, ako premostiť od predaja jedného produktu, alebo služby k inému a naopak.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: podľa dohody
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurz

Obsahové zameranie kurzu:
Koučing je sprevádzanie niekoho procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania a kladenia cielených otázok a zároveň pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia. Prispieva k vedeniu a podpore individuálneho potenciálu, z ktorého väčšina z nás rozvinie len 10%. Pomáha osvetliť a rozvíjať skryté možnosti človeka. Koučing využíva proces skúmania a sebaobjavovania k budovaniu uvedomenia a prijatiu zodpovednosti. Proces koučingu pomáha nie len k presnejšiemu definovaniu cieľov, ale rovnako prispieva aj k rýchlejšiemu a ďaleko efektívnejšiemu dosahovaniu týchto cieľov. Koučovanie viac než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, tak aby človek mal pocit, že je vo svojej vnútornej integrite a harmónii, je v dnešnom svete umenie. Ponúkame vám výnimočný kurz, ktorý má ambíciu pomôcť vám budovať váš úspech v úplnom epicentre a tým ste práve vy sami. Budeme sa v pravom zmysle slova venovať „zdroju“ – teda sebe samým. Naučíme sa objaviť svoj talent a nadanie, tak aby sme ho mohli úspešne rozvíjať. Povieme si o základných princípoch úspešnosti, naučíme sa ako realizovať zmeny vo svojom živote, ako byť efektívnejší v tom čo robíme, ako zdravo žiť a primerane relaxovať. Budeme sa venovať relaxačným technikám a pozitívnemu programovaniu našej mysle. Výsledkom bude, že z tohto kurzu odídete plný energie, inšpirácie a s úsmevom na perách, odhodlaný k pozitívnej zmene.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
V dnešnom globalizovanom svete je zamestnanec s aktívnou angličtinou, alebo aspoň jej základmi v oblasti podnikania spoločnosti, pre ktorú pracuje, určite veľký prínos. Nie je výnimkou, že zamestnávateľ je so zamestnancom po odbornej stránke nadmieru spokojný, avšak po jazykovej stránke má zamestnanec určité nedostatky. Naše mikroskupinové kurzy anglického jazyka vám garantujú zdokonalenie vo všetkých jeho oblastiach – v čítaní, počúvaní, písaní a najmä rozprávaní. Náš intenzívny kurz je vyučovaný priamou metódou a spája výučbu gramatiky s konverzáciou. Obsah kurzu vždy prispôsobujeme potrebám konkrétneho klienta, resp. skupiny. Každý náš kurz je preto jedinečný a šitý na mieru každému zákazníkovi.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 hodín
Cena kurzu: 3,50€ / hodinu
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:
Španielčina sa stáva rok čo rok populárnejším jazykom. Je to materinský jazyk približne 500 miliónov ľudí a tým sa radí medzi druhý najpoužívanejší jazyk na svete. Španielsky jazyk je veľmi zvučný a zaujímavý. Okrem toho, že si zamestnanci zvýšia úroveň svojich jazykových znalostí, vďaka španielčine získajú prístup k rôznym novým a zaujímavým informáciám. Naše kurzy španielčiny sú určené pre začiatočníkov, väčšinou v menších skupinkách. Gramatika je podávaná zrozumiteľnou formou, prostredníctvom rôznych cvičení, no na čo dbáme najviac, je hlavne komunikácia a konverzácia. Hodiny sú obohatené zaujímavými článkami a warm-up aktivitami na navodenie príjemnej atmosféry.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 hodín
Cena kurzu: 3,50€ / hodina
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre každého, kto má chuť a chce získať základné informácie so spracovaním údajov a ich následným vyhodnotením na ďalšie spracovanie
 • v úvode sa oboznámia s vznikom, vývojom a základnou terminológiou štatistiky
 • naučia sa nájsť rozdiely medzi malým a veľkým výberom a jeho následným spracovaním – charakteristiky polohy (priemerná charakteristika, modus, medián, kvartily, výpočet početnosti), charakteristiky variability, charakteristiky tvaru (asymetria, exces), grafické znázornenie (rozptýlený graf, krabicový graf, histogram)
 • naučia sa používať testy na overenie údajov
 • naučia sa základy korelácie, regresie, kovariacie, spojnice trendu z grafov
 • naučia sa všetko potrebné k 7 starým nástrojom štatistických analýz – diagnostika príčiny a dôsledky (C-E diagnostika), Pareto analýza, stratifikácia, kontrolné tabuľky, histogram, bodový diagram, regulačný diagram
 • naučia sa riešiť spôsobilosť procesov a postup jej hodnotenia
 • naučia sa základy a podstatu štatistickej regulácie
 • súčasťou budú cvičenia v programe Excel, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu
Rozsah kurzu: 60 hodín

Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Obsahové zameranie kurzu:

 • kurz je určený pre každého, kto má chuť a chce získať základné informácie ohľadom kvality procesov a noriem, ktoré sú ich súčasťou
 • naučia sa chápať kvalitu vzhľadom na náklady
 • oboznámia sa s normami STN EN ISO 9001:2015 a STN ISO 10 014:2007
 • naučia sa monitorovať výdavky u výrobcu – model PAF, COPQ, ROQ, model pracovných nákladov, Taquchiho metódy
 • naučia sa chápať plánovanie kvality, dôvody plánovania a čo sa využíva
 • naučia sa podstatu metód využívaných pre analyzovanie –  dom kvality, Kaizen, PDCA cyklus, RADAR, postup G8D, meranie spokojnosti a lojality zákazníkov, samohodnotenie, Benchmarking a iné
 • naučia sa využívať nástroj na analýzu spoľahlivosti zložitých systémov (analýza stromu poruchových stavov) – FTA
 • naučia sa využívať nástroj na analýzu možnosti vzniku vád a ich následkov – FMEA
 • naučia sa všetko o podstatné o nových nástrojoch sledovania kvality – vývojový diagram, afinitný diagram, relačný diagram, maticový diagram, rozhodovací diagram, sieťový diagram
 • súčasťou budú cvičenia v programe Excel a Word, v ktorých budú zahrnuté jednotlivé preberané časti kurzu

Rozsah kurzu: 60 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Mám záujem o vzdelávanie


Prečítal/a som si dokument Ochrana osobných údajov a súhlasím so spracovaním osobných údajov

Dokument Ochrana osobných údajov